Lugamama вітає вас !

На сайті Ви дізнаєтесь про останні новини, про наші плани. Знайдете поради спеціалістів та нові ідеї. Маємо надію, що сайт буде корисним і для батьків, і для наших колег, і для всіх небайдужих за майбутнє дітей.

Lugamama сьогодні це:

Дитячий садок нового покоління, який відповідає сучасним стандартам дошкільного виховання, приклад комплесного підходу до виховання та розвитку дитини.

Lugamama сьогодні це:

Маленька країна материнства

img_2338

Збудован в 1985 році за типовим проектом, з басейном , на 11 груп
Юридична адреса : 84331, Донецька обл., м.Краматорськ, 23 т.5-77-48
Дошкільний навчальний заклад № 88 «Катюша» укомплектовано найкращими педагогами, налаштованими на хвилю любові та доброти. Педагогічний досвід 17 вихователів, 2 музичних керівників, 2 інструкторів з фізкультури дозволяє помічати в кожній дитині особисті прояви, здібності і планово розвивати їх. Пишаємося тим, що 10 педагогів мають вищі кваліфікаційні категорії.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Управління ДНЗ № 88 здійснюється його засновником управлінням освіти Краматорської міської ради.
Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ № 88 здійснює завідувач ТРУНОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, кваліфікований спеціаліст вищої категорії, з 16 річним стажем педагогічної роботи, який призначається і звільняється з посади згідно з чинним законодавством України. Допомагають завідувачеві – вихователь-методист ВИСТОРОПСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж 30 років, старша медична сестра МОЩЕНКО Г.В. і завгосп КОМОЛЄВА З.М.

Завідувач ДНЗ № 88:
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ;
• діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;
• розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ № 88;
• видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
• контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;
• відповідає за стан педагогічної та виховної роботи;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
• контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
• щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу ДНЗ № 88 та батьків або осіб, які їх замінюють.

Постійно діючий колегіальний орган в ДНЗ № 88 – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ № 88.
Органом громадського самоврядування ДНЗ № 88 є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.
Психологічну підтримку здійснює практичний психолог - Борщевицька Наталія Миколаївна. Спеціаліст першої категорії, стаж 13 років.

Вакантних посад в закладі немає.

Детальнiше

До послуг дітей

  • 1 Заняття в сучасно обладнаному басейні Для дітей віком від трьох років
  • 2 Заняття в хореографічній студії "Грація" Для дітей віком від чотирьох років
  • 3 Заняття англійською Для дітей п'яти та шести років
  • 4 Заняття на степ-платформах Для дітей шести років
  • 5 Розваги, свята та змагання Для всіх вихованців