Для батьків

Правила прийому дитини до ДНЗ, режим роботи, правила для батьків, поради з підготовки дитини до відвідування садочка, алгоритм дій при виявленні випадку булінга, моніторинг якості освіти, харчування.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ДНЗ.
Прийом дітей в заклади дошкільної освіти здійснюється відповідно до Ст.9,14 Закону України "Про дошкільну освіту", п.п. 6,7,8,9,10"Положення про заклад дошкільної освіти" та основних положень Статуту закладу дошкільної освіти .

Для зарахування дитини до дитячого садка необхідно пред’явити наступні документи:

— заява батьків або осіб, які їх замінюють;
— медична довідка про стан здоров’я дитини;
— свідоцтво про народження (копія) ;
— довідка про щеплення;
— при наявності пільг – документи, що їх підтверджують.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, направлення місцевого органу управління освіти, висновку МПК.
За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

РЕЖИМ РОБОТИ ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад №88 працює за п’ятиденним робочим тижнем,
Вихідні дні: субота, неділя, святкові.
Щоденний графік роботи дошкільного закладу:
початок роботи о 6.00, закінчення о 18.00.

ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати і розвивати її в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону України «Про дошкільну освіту»):
1. Загальні положення:
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі — батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі — дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
2. Права батьків:
2.1 Батьки мають право:
— вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
— обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
— звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
— на пільги на харчування;
— вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
— на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;
— брати участь у заходах дошкільного закладу;
— брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу.
3.Обов’зки батьків:
3.1.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
— сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідного до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;
— батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності;
— відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її у родинному колі;
— забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу та своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
— слідкувати за станом здоров’я дитини та вчасно повідомляти персонал дошкільного навчального закладу про зміни та стан здоров’я дитини;
— не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров’ю дитини;
— не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;
— приводити дитину добре вимитою, одягненою в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;
— забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;
— своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
— в разі відсутності дитини три і більше днів, приводити дитину до дошкільного навчального закладу з довідкою від дільничного лікаря з зазначенням діагнозу або причини відсутності;
— дотримуватись встановленого розпорядку закладу;
— передавати особисто дитину вихователеві, приводячи її до дошкільного закладу;
— забороняється забирати дітей з дошкільного навчального закладу батькам або особам, що їх замінюють, в нетверезому стані;
— своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
— батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;
— приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві, ввечері — вихователі зобов’язані передати дитину батькам;
— не забирати дітей в нетверезому стані;
— дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей;
— своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;
— відвідувати батьківські збори;
— виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
— бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні;
— інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.


ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДГОТУВАТИ ДИТИНУ до відвідування дитячого садочку.


1.Передусiм слiд органiзувати життя дитини в сiм’ї вiдповiдно до режиму дня, якого дотримуються в дошкiльному закладi. Цим ви значно полегшите малятi процес звикання до ясел.
2. Добре, якщо зацiкавите дитину дитячим садком, выкличете бажання йти туди. Для цього пiд час прогулянок з дитиною покажiть будiвлю дошкiльного закладу, iгровi майданчики, разом поспостерiгайте за грою дiтей, розкажiть про їхне життя у яслах. Не можна залякувати дитину садком, погрожувати: «Не слухатимешся – вiддам у садок.” Це викличе страх перед дошкiльним закладом, погiршить стан дитини в перiод звикання до незнайомого оточення.
3. Дитина значно легше пристосусться до умов суспiльного виховання, якщо в сiм’ї вона володiє елементарними навичками самостiйностi.
Iнодi, прагнучi зекономити час, батьки поспiшають самi вдягнути, нагодувати дитину, чим стримують формування в не необхiдних умiнь. Такi дiти, звикнувши до надмiрно опiки, в дошкiльному закладi почуваються безпорадними i самотнiми. Не шкодуйте часу – малятi це дуже знадобиться.
4. Дуже важливо навчити маля гратися. Діти, якi тривало, не вiдволiкаючись, граються iграшками, захоплюються грою i рiдко згадують про розлуку з рiдними, легше звикають до нового оточення.
5. Одна з головних причин труднощiв перших днiв дитини в дошкiльному закладi – недостатнiй досвiд спiлкування з iншими дорослими i дiтьми. Дитина, яка спiлкусться лише з членами своєї родини, боться стороннiх, не вмiє правильно реагувати на їхнi звертання. Опинившись серед дiтей, незнайомих людей, таке маля почувається неспокiйно. Iнодi батьки самi мимоволi формують у дитини негативне ставлення до стороннiх, говорячи: “Не слухатимешся, оцей злий дядько тебе забере”.
6. Значну увагу слiд приділяти розвитку мовлення. Це теж полегшить адаптацiю, дитина зможе висловити своє бажання, повiдомити про потребу за допомогою хоча б одного-двох слiв або вiдповiдаючи на запитання простим “так” чи “нi”, i вихователь зможе допомогти їй.
7.Прагнiть оформити маля в дошкiльний заклад хоч за два-три тижнi до виходу матерi на роботу, щоб можна було поступово збiльшувати тривалiсть перебування дитини у закладi.
8.Не слiд у перший день залишати дитину до вечора у групi, бо таке тривале перебування в незнайомому оточеннi – велике навантаження для нет. Краще спочатку приводити малюка на прогулянку або ввечерi. коли частина дiтей уже пiшла додому, i педагог зможе придiлити уваги новому вихованцю. Нiколи не виявляйте у присутностi дитини свох переживань, не шкодуйте з приводу того, що доводиться вiддавати її до садочка.


Як треба батькам готувати дитину дошкільного віку до відвідування дитячого садка

1.Не обговорювати при маляті хвилюючі Вас проблеми, пов’язані з дитячим садком.
2.Заздалегідь довідатися в дільничного лікаря, який тип адаптації можливий у дитини, вчасно прийняти всі міри при незадовільному прогнозі.
3.Якомога раніше провести оздоровчі заходи, які призначив лікар.
4.Відправити дитину в дитячий садок лише за умови, що вона здорова.
5.Не віддавати дитини в дитячий сад у розпалі кризи трьох років.
6.3аздалегідь довідатися всі нові моменти в режимі дня в дитячому садку й ввести їх у режим дня дитини вдома.
7.Підвищити роль заходів, що загартовують.
8.Якомога раніше познайомити малюка з дітьми в дитячому саду та з вихователями групи, куди він незабаром прийде.
9.Намагатися віддати його в групу дитячого саду, де в дитини є знайомі ровесники, з якими він раніше грав удома або у дворі.
10.Настроїти малюка як можна позитивніше до його надходження в дитячий сад.
11.Учити дитину всім необхідним навичкам самообслуговування.
12.Не загрожувати дитині дитячим садом як можливим покаранням.
13.Готовити дитину до тимчасової розлуки з Вами, дати зрозуміти малюку, що це неминуче тільки тому, що він уже великий.
14.Не нервувати й не показувати свою тривогу напередодні надходження дитини в дитячий сад.
15.Увесь час пояснювати малюку, що він для Вас, як і колись є любимим.
16.Налаштовувати дитину на позитивне відношення до дитячого саду, що це дуже здорово, що вона стала такою дорослою.

АЛГОРИТМ ДІЙ при виявленні випадку булінга в ДНЗ №88 «Катюша».


1. Якщо педагог, інші працівники, батьки чи учасники освітнього процесу стали свідками, то вони мають повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась жертва булінгу чи ні.
2. Після отримання звернення дитини, відповідна особа інформує керівника закладу освіти у письмовій формі (заява) про випадок булінгу.
3. Керівник закладу розглядає таке звернення та з’ясовує усі обставини булінгу. Надалі він скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу та окреслює подальші дії. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор закладу зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
4. До складу комісії входять: педагоги, психолог, соціальний педагог, батьки постраждалого та «булера» (за згодою), керівник закладу та інші заінтересовані особи.
5. У разі якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України.
6. За будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ учасників освітнього процесу стосовно протидії та запобігання булінгу (цькування)

Здобувачі освіти (стаття 53)
• захист під час освітнього процесу від булінгу (цькуванню);
• отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування). • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб

Педагогічні працівники та інші особи, які залучаються до освітнього процесу (стаття 54)
• захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю
• повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб

Батьки здобувачів освіти (стаття 55)
• подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу
• вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу • сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
• виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти


РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТАНОМ НА ВЕРЕСЕНЬ 2020/21 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.
У період з 01.09.2020 р по 14.09.2020 р. в дошкільному навчальному закладі всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили початковий моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог станом на початок 2020-2021 навчального року.
Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками педагоги оцінювали досягнення дітей за показниками (критеріями, моделями) всіх освітніх ліній: «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природньому довкіллі», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, узгоджені з освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти.
РЕЗУЛЬТАТИ: гр.№2 - високий рівень - 3 дитини, середній - 7, низький - 5;
гр.№4 - високий рівень - 2 дитини, середній - 11, низький - 6;
гр.№5 - високий рівень - 4 дитини, середній - 13, низький - 6;
гр.№6 - високий рівень - 3 дитини, середній - 15, низький - 1;
гр.№7 - високий рівень - 2 дитини, середній - 7, низький - 7;
гр.№8 - високий рівень - 3 дитини, середній - 11, низький - 3;
гр.№9 - високий рівень - 4 дитини, середній - 6, низький - 6;
гр.№10 - високий рівень - 3 дитини, середній -10 , низький - 4;

ХАРЧУВАННЯ
У закладах дошкільної освіти харчування дітей здійснюють згідно з Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.
Оплата за харчування здійснюється до 20 числа кожного місяця у розмірі за один день відвідування:
- групи раннього віку ( до 3 років) - 12 грн. батьки і 12 грн. бюджет міста;
-дошкільні групи - 18.50 грн. батьки і 18.50 грн. бюджет міста.
У разі пропусків дитиною дошкільного закладу, бухгалтерія управління освіти робить перерахування кожного місяця.

ПРОДУКТИ, ЯКІ ЗАБОРОНЕНО ЗАМОВЛЯТИ, ПРИЙМАТИ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ У ЗДО:
– М’ясо та яйця водоплавної птиці;
– М’ясо, яке не пройшло ветеринарного контролю;
– М’ясні обрізки;
– Субпродукти (діафрагма, кров, легені, нирки, голови тощо), окрім печінки та язика;
– Свинина жирна;
– Свинячі баки;
– Сардельки, сосиски, варені ковбаси, нижчі 1-го ґатунку;
– Річкова та копчена риба;
– Гриби;
– Перець;
– Вироби швидкого приготування;
– Квас;
– Натуральна кава;
– Напої і соки непромислового виготовлення;
– Вершково-рослинні масла та масла з доданням будь-якої іншої сировини (риби, морепродуктів тощо);
– Пастеризоване фляжне молоко без кип’ятіння;
– Сир м’який, виготовлений не на дитячій молочній кухні;
– Сир кисломолочний, який має жирність нижчу від 9% і вищу ніж 18%;
– Сметана без термічної обробки;
– Сметана, яка має жирність нижчу ніж 15% і вищу ніж 20%;
– Оцет;
– М’ясні, рибні та овочеві консерви, якщо є м’ясо, риба, свіжі овочі;
– Консерви, що містять олію, томат, оцет.
– Кисле молоко («самоквас») ;
– Сир м’який
– М’ясні і рибні салати;
– Паштети;
– Вироби у фритюрі;
– Макарони «по-флотськи» з сиром м’яким або м’ясом;
– Млинці з сиром м’яким або м’ясом;
– Креми;
– Морси;
– Напої зі штучними барвниками та ароматизаторами;
– Страви із нерозведених та непрокип’ячених консервованих фруктових компотів промислового виробництва.